Share

2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ve 2017 Yılı İç Denetim Programı

2017-2019 Dönemi İç Denetim Planı ve 2017 Yılı İç Denetim Programı

         

           2017-2019 yıllarını kapsayan İç Denetim Planı ve 2017 Yılı İç Denetim Programı, Sayın Rektörümüzün 05.01.2017 tarihli ve E.1700000093 Sayılı Olurları ile yürürlüğe konulmuştur.

          İç Denetim Plan ve Programı, "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39. ve 40 ıncı maddeleri ile Üniversitemiz İç Denetim Yönergesinin 20. ve 21 ıncı maddeleri" uyarınca hazırlanmıştır.

          İç Denetim Plan ve Programının hazırlanmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan “Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde" belirtilen usul ve esaslar dikkate alınmıştır.