Share

Analiz, Deney / Polimer İşleme Fiyat Listesi

ANALİZ, DENEY / POLİMER İŞLEME FİYAT LİSTESİ
  
ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI
Toplam Katı Madde (SM2540 B) 55 TL
Askıda Katı Madde (SM 2540D/ Gravimetrik) 55 TL
Uçucu Askıda Katı Madde (SM 2540 B/ Gravimetrik) 55 TL
Çözünmüş Madde (SM 2540 C/ Gravimetrik) 55 TL
Alkalinite (SM2320 B/ Titrasyon) 55 TL
Asidite (SM 2310 B/ Titrasyon) 55 TL
Toplam Sertlik  (SM 2340 C) 55 TL
UV Spektrofotometreile P tayini 90 TL
UV Spektrofotometre ile Cu tayini 90 TL
UV Spektrofotometre ile Cr6+ tayini 90 TL
UV-VIS Spektrofotometre ile hazırlık gerektirmeyen analiz 25 TL
FTIR ile yağ-gresanalizi (ASTMD 7066-04) 160 TL
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (SM5210 B/5günlük) 125 TL
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (SM5220 B Açık Riflaks) 125 TL
Toplam Kjeldahl Azotu 160 TL
Amonyum Azotu 110 TL
   
YAKIT ANALİZ LABORATUVARI
Distilasyon (ASTMD 86) (Benzin, Motorin) 70 TL
Yoğunluk (ASTMD 4052) (Benzin, Motorin, Fueloil) 35 TL
Parlama Noktası Tayini (ASTM D 93) (Motorin, Fuel Oil, Biyodizel) 30 TL
Viskozite Tayini (ASTMD 445) (Motorin, Fueloil, Biyodizel) 50 TL
Kalorifik Değer 100 TL
Elek Analizi (Max 500g Katı Madde İçin) 200 TL
Nem Tayini (Karl Fisher Cİhazı) 120 TL
   
ENERJİ ETÜDÜNE YÖNELİK ANALİZLER
Baca Gazı Analizi 500 TL/Ölçüm
Termal Kamera 500 TL/Ölçüm
   
MEKANİK LABORATUVARI
Çekme Testi (TS 138, EN 10002-1/1996) 180 TL
Çekme Testi (Oda sıcaklığında tekli çalışma) 130TL
Çekme Testi (Plastik ve Kompozit Malzemelerde Standartlara Göre) 180 TL
Yırtılma Testi 130 TL
Üç Noktalı Bükülme Testi  120 TL
Sertlik Testi  (ShoreA-D) 70 TL
Sertlik Testi (Rockwell, Brinell, Vickers) 100 TL
Basma Testi 130 TL
Basma Testi (Standartlara Göre) 160 TL
Darbe Testi 120 TL
Darbe Testi (standartlara göre) 150 TL
HDT Testi (Isı Altında Deformasyon Testi)  200 TL
Vicat Testi (Yumuşama Noktası)  200 TL
AşınmaTesti 120 TL
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) (Odasıcaklığı-400ºC) (AnalizSüresi:0-1saat) 140 TL
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) (Odasıcaklığı-400ºC) (AnalizSüresi:1-3saat) 170 TL
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) (Odasıcaklığı-400ºC) (AnalizSüresi>3 saat) 210 TL
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) (-90°C- Odasıcaklığı) (AnalizSüresi:0-1saat) 170 TL
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) (-90°C- Odasıcaklığı) (AnalizSüresi:0-3saat) 210 TL
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) (-90°C- Odasıcaklığı) (AnalizSüresi: >3 saat) 240 TL
Erime Akış İndeksi Ölçümü (MFI) 300 TL
Plastiklerin Isıl Genleşme Katsayı Tespiti (ASTM D 6341) 150 TL
   
GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON LABORATUVARI
Simultane Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel TermalAnaliz (TGA) (Analiz Süresi: 0-1saat) 120 TL
Simultane Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel TermalAnaliz (TGA) (Analiz Süresi: 1-3saat) 140 TL
Simultane Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel TermalAnaliz (TGA) (Analiz Süresi: 3saat) 170 TL
Simultane Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel TermalAnaliz (TGA-DTA) (Analiz Süresi: 0-1saat) 140 TL
Simultane Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel TermalAnaliz (TGA-DTA) (Analiz Süresi: 1-3saat) 150 TL
Simultane Termogravimetrik Analiz ve Diferansiyel TermalAnaliz (TGA-DTA) (Analiz Süresi: 3saat) 180 TL
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (Analiz Süresi: 0-1 saat) 120 TL
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) (Analiz Süresi: 1-3 saat) 140 TL
Diferansiyel Taramalı  Kalorimetre(DSC) (Analiz Süresi: 3 saat) 170 TL
Fourier Transform Infrared Spektrometre (FTIR) 80 TL
Fourier Transform Infrared Spektrometre (FTIR) (Karakterizasyon) 150 TL
UV-Absorpsiyon Spektrofotometrisi 30 TL
Polimer-Molekül Ağırlığı Ölçümü (GPC) (THF Bazlı) 150 TL
   
YANMA TEST LABORATUVARI  
Yanmazlık Analizi 400 TL
Kızaran Tel (Glow Wire) Testi

200 TL

Kül Tayini 150 TL
   
SEM/XRD GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI  
SEM Analiz 220 TL/Saat
EDS 120 TL/Adet
Haritalama 200 TL/Adet
Numune Hazırlama (Kaplama) 80 TL/Set
   
POLİMER İŞLEME LABORATUVARI  
Extruzyon (Blending/Compounding) 250 TL/Saat
Enjeksiyon 300 TL/Saat
Hot Press (Sıcak Basınçlı Kalıplama) 25 TL/Adet
Örnek Hazırlama (Kesme/Şekillendirme/Zımparalama) 20 TL/Adet
   
ENSTRUMANTEL ANALİZ LABORATUVARI  
GC-FID/ECD Kalitatif Analiz 200 TL
GC-FID/ECD Kantitatif Analiz 200 TL+100 TL (Ek Blş.)
GC-MS(Headspace) Kalitatif Analiz 250 TL

GC-MS(Headspace) Kantitatif Analiz

200 TL+100 TL (Ek Blş.)
Kütüphane Taraması 50 TL
Elementel Analiz (C,H,N,S) 100 TL 
   
BİYOBOZUNURLUK ANALİZ LABORATUVARI  
Plastiklerin Fungal Saldırılara Karşı Davranışının Belirlenmesi (ISO-846, Test strain: Aspergillus niger 200 TL

- Aksi belirtilmediği sürece, Test/Analiz fiyatları 1 adet numune içindir.

- Fiyatlar 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.

- Fiyatlara KDV (%18) dahil değildir.


  -- Yeni kurulan Ar-Ge ve İnovasyon yapan  firmaları desteklemek amacıyla; TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimci Desteği (Teknogirişim Sermaye Desteği) ile 3 yıl içinde kurulan veya 3 yıl içinde desteksiz kurulmasına rağmen TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı projesi kapsamında hizmet alan veya KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile 3 yıl içinde kurulan ve/veya 3 yıl içinde desteksiz kurulmasına rağmen KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı kapsamında hizmet alan girişimci firmalarına,  firma kuruluş tarihinden itibaren 3 (üç) yıl sürecince %20 indirim uygulanır.

  -- Test/Analiz fiyatları üzerinden (SEM hariç) Yalova Üniversitesi mensuplarına %75, diğer üniversitelere, kamu kurumlarına ve  Yalova Üniversitesi ile işbirliği protokolü yapan firmalara %30 indirim uygulanmaktadır.

  -- SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu), Test/Analiz fiyatları üzerinden Yalova Üniversitesi mensuplarına  %50, diğer üniversitelere %25, kamu kuruluşlarına ve  Yalova Üniversitesi ile işbirliği protokolü yapan firmalara %25 indirim uygulanmaktadır. 

  -- Uygulanan deney, analiz, polimer işleme ile ilgili rapor istenmesi durumunda, rapor ücreti fiyatlara dahil değildir. 


BANKA HESAP BİLGİLERİ

Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Ziraat Bankası Yalova Şubesi - 404

Iban: TR290001000404530532195001

Açıklama kısmına "YÜMERLAB" yazılmalıdır.