"Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu" Yalova Üniversitesi Senatosunun 06.08.2020 tarih ve 186 sayılı toplantısında kabul edilen "Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nin 8. maddesine uyarınca Rektör tarafından 2 (iki) yıllık süreyle seçilen 7’şer (yedişer) üyeden oluşmaktadır.

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu çalışmalarını "Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"ne göre yürütmektedir.

Yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi birimlerindeki bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallar ile Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının oluşumu, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir.

                                      

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeleri

Araştır29232 numarali belge, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi geregince Suat Cebeci tarafindan 25.8.2020 tarihinde güvenli elektronik

Etiket: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Dosya Adı Tarih Boyutu
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi.pdf 1.09.2020 10:23:27 3,12 MB İndir Göster
yalova_uni_etik_kutul_yonerge.pdf 20.05.2019 14:15:02 333,00 KB İndir Göster