Yalova Üniversitesi Senatosu 16.12.2020 Tarihinde Toplanarak  Aşağıdaki Kararı Almıştır

Büyük ve şanlı bir geçmişe sahip olan milletimiz bulunduğu jeopolitik öneme sahip coğrafyada kendi geleceğini inşa etme çabası içindedir. Her zaman adalet, hakkaniyet ölçülerine ve insani değerlere öncülük etmiş olan milletimiz diğer milletlerin değerlerine saygı göstermeyi, hiçbir milletin çıkar ve menfaatlerine göz dikmemeyi, herkesle barış içinde olmayı daima amaç ve ilke edinmiştir. Bu ilkesini Türkiye Cumhuriyeti’ nin Kurucusu büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ ün dilinden “Yurtta sulh cihanda sulh” öz deyişiyle dünyaya ilan etmiştir. 

Buna karşılık diğer ülkelerin özellikle de dost ve müttefiklerimizin ülkemizin milli çıkarlarına ve milli güvenliğine saygı göstermelerini beklemek de en doğal hakkımızdır. Son yıllarda dost ve müttefik olarak bildiğimiz bazı ülkelerin Türkiye’nin milli güvenliğini tehlikeye sokacak, milli çıkarlarına zarar verecek tutum ve davranışlar içine girdiklerini hayret ve şaşkınlıkla izlemekteyiz. 

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin tamamen haksız ve yersiz bir şekilde ülkemize karşı ekonomik müeyyide uygulama kararı almış olması müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Yalova Üniversitesi Senatosu olarak bu kararı son derece yanlış ve haksız bulduğumuzu, asla kabul etmediğimizi Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
  

16.12.2020
Yalova Üniversitesi Senatosu

Etiket: Üniversite Senatosu Kararı: ABD'nin Yaptırım Kararını Kabul Etmiyoruz