ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 

Rektör
Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Metin ÇANCI

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. F. Jülide HIZAL YÜCESOY

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Kaya BAYRAKTAR

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Candan DEDELİOĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı V:

Prof.Dr. Serdar GERİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Fethi GÜNGÖR

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Vefik ARICA

 

Üyeler

Prof.Dr. Mustafa ÖKSÜZ

Prof.Dr. İsmail ADAK

Genel Sekreter
Ömer Naci FİDAN
(Raportör)

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

        Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında Dekanlardan ve Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
  2. Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite Yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  5. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

Etiket: Üniversite Yönetim Kurulu