Yalova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından düzenlenen ‘’Engelli Hakları ve Bağımsız Yaşam’’ konulu Webinar Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır.

 

Toplantı linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSulcsjEjwUuAtOUcnElssLgWW5Ie6ScQ3X4B2vvaOtQ1%40thread.tacv2/1638960611210?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa27bd9d-0ddb-4152-84c3-d2285c483fe8%22%2c%22Oid%22%3a%221e1aaab6-ccc5-4f4d-a204-89372e10c485%22%7d