Komite: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC)

Ajanda konusu: "Az Gelişmiş Ülkelerde İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi"