Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından lisans öğrencilerine yönelik olarak     "TÜBİTAK 2209 –A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eğitimi    " ve "TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eğitimi" düzenlenecektir. TÜBİTAK 2209A/ 2209B Eğitimi,  27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10:00-12:00 ile saat 14:00-16:00 arasında  İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonunda, öğrencilerimizin katılımının sağlanması bakımından   sabah ve öğleden sonra iki defa verilecektir.   

 

Lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenleyeceğimiz bu etkinlikle,  Ülkemizin ve bölgemizin gelişme ulusal stratejileri kapsamında Üniversitemizin 2017-2023 yılları Stratejik  Planında  yer  alan "Girişimcilik  ve  Yenilikçilik  Faaliyetinin  Etkinliğini  Artırarak,  Paydaşlarımızla  İşbirliğini  Geliştirmek", "Nitelikli  Araştırma Faaliyetleriyle  Ulusal  ve  Uluslararası  Alanda  Bilime  Katkı  Sağlamak", "Toplumun Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Yerel ve Bölgesel Büyümeye Katkı Sağlayacak Faaliyetleri Geliştirmek"  stratejik amaçları doğrultusunda;  "Girişimcilik  ve  Yenilikçiliği  Teşvik Ederek Yaygınlaşmasını Sağlamak",  Paydaşlarımızla İşbirliğini Geliştirmek Üniversite Sanayi  İşbirliği  Geliştirilmesi  ve  AR -GE  Çalışmaları  Artırılması" ve "Bölgesel Kalkınmayı Destekleyecek Uygulanabilir Projeler Üretmek"  stratejik hedeflerine ulaşmak amaçlanmaktadır.

 

2209 –A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eğitimi  /2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı Eğitimi 

Eğitim Tarihi: 27 Aralık Çarşamba günü saat: 10.00-12.00 /14.00-16.00

Eğitmen: Doç. Dr. Bayram GÖKBULUT