Yalova Üniversitesi KÜSİ (Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü) tarafından organize edilen etkinlik 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Torkul, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Yalova Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ve akademisyenler katıldı. 

 

Kamu Sanayi İşbirliği Hayati Bir Mesele

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Torkul programda yaptığı konuşmada kurulan ilk teknokent ve teknoparklar da görev aldığını ve halen bu konuda çalışma gösterdiğini belirterek bu husustaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Kamu- Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda Türkiye’nin özellikle son 15 yılda çok ciddi mesafeler kat etmiş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Torkul, sanayicilere, akademisyenlere ve AR-GE faaliyetlerini düzenleyen bürokratlara seslenerek bu konunun milli bir mesele olduğunu Türkiye için hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Orhan Torkul “Kamu-Üniversite ve Sanayi işbirliğini artırarak devam ettirmek suretiyle ülkemizi hak ettiği yere birlikte getirmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Sanayi Sektörü Üniversite’den Ne Bekliyor?

Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz yaptığı konuşmada Kamu-Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında teorik bilgilerin sahada uygulanması gerektiğini ve bu bağlamda bilim yurdu olan üniversitelerimizin çözüm odaklı davranmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Demiröz, sanayi sektörü üniversitelerden ne istiyor? sorusunun cevabını şöyle açıkladı: “Öncelikli olarak bilgi akışı güçlü tutulmalı ve bilgi eksikliğine yer verilmemelidir. Ekonomik girdilerin arttırılması gerek bunun da zaman yönetimini iyi yapmak suretiyle kâr elde ederek başarılabilir.”

Yalova Üniversitesi Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Koordinatör Vekili Dr. Taylan Güneş de konuşmasında Yalova Üniversitesi Kamu Üniversite Sanayi işbirliği Koordinatörlüğünün amaçlarına değindi. Dr. Güneş, Ülkemizi teknoloji üssü haline getirmek için kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinden doğacak sinerjiyle, sanayimizin katma değeri yüksek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının temel amaçları olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri biriminden Recep Uzungil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yapmış olduğu projelerden bahsetti. Kamu- Üniversite ve Sanayi işbirliği için bir internet sitesi olduğunu bu sayede aktif bir şekilde işveren ve iş arayan arasında sağlam bir bağ kurulabileceğini açıkladı. Ülkemizde 64 adet Teknopark olduğunu dile getiren Uzungil, teknoparkların daha çok sanayi bölgelerinde olduğunu ve arttırılması gerektiğini söyledi.

 

En Önemlisi İletişim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği biriminden Orhun Melih Buran ulusal Ar-Ge sitesinin neden önemli olduğunu, Üniversite-Sanayi işbirliği hedeflerinin ne olduğunu, Ülkemizde KÜSİ ekosistemini, 2018 yılında bakanlığın neler yaptığını ve 2019’da neler yapmakta olduklarını anlattı. Ulusal, Ar-ge merkezlerinde nicelik değil nitelik arttırmayı hedeflediklerini en önemli konunun ise İletişim olduğuna vurgu yapan Buran, Teknokentlerde altyapı ne kadar geliştirilse de çalışanların birbiriyle iyi iletişim kurmadığı sürece istedikleri verimi elde edemeyeceklerini ifade ederek bu hususta iletişimin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Bilim Teknoloji ve Sanayi Eğitim Dairesinden Gülnur Sönmez de program kapsamında Ar-Ge projelerinin laboratuvar ve altyapı portalını tanıttı.

 

Ufuk 2020

TÜBİTAK Ufuk 2020 Proje Yönetim Kurulundan Şükran Alpdemir “Ufuk 2020” projesinden bahsetti. Alpdemir, Ufuk 2020’nin amacını küresel işbirliklerini geliştirerek rekabet gücünü artırma, bilgi ve deneyim birikimini geliştirerek ekonomik değer katma, yeni iş sahaları ve yatırım alanları geliştirme olarak tanımladı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yalova İl Koordinatörü Murat Özkan, kalkınma ajanslarının sunmuş olduğu destekle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Son olarak söz alan Devlet Malzeme Ofisi (DEMO) Bursa Bölge Müdürlüğünden Murat Kaya Devlet malzeme ofisinin faaliyetlerinden bahsederek DEMO olarak ülkemizin gelişim sürecinde Kamu-Üniversite ve Sanayi işbirliği noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Yalova Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği toplantısı sona erdi.

Etiket: Üniversitemizde Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Toplantısı Düzenlendi