Üniversitemizde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama birimlerince birim faaliyet raporları hazırlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan birim faaliyet raporlarının sunulması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonuyla sunum toplantısı planlandı.

Birim yöneticilerinin şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu kapsamında sunum yaparak Yalova üniversitesi yıllık değerlendirmesinin yapılmasının yanı sıra kurum içi koordinasyon ve  iletişimin güçlenmesi hedeflenmiştir.  Bu amaçla 09.03.2023 tarihinde Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitü 2022 Birim Faaliyet Raporları sunumu, tüm akademik ve idari birimlerin katılımıyla İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı, İdari Birimler ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri birim faaliyet raporlarının sunumu ile 10.03.2023 tarihinde de devam etti.

Yalova Üniversitesi 2022 İdari Birimler ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri faaliyet raporlarının sunulduğu etkinliğe Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu, Prof. Dr. Prof. Dr. Hamit Er ile tüm idari ve araştırma merkezleri birim yöneticileri katıldı.

Birim yöneticilerinin faaliyet raporları sunumları ile Üniversitenin idari, toplumsal katkı ve araştırma geliştirme alanlarındaki 2022 yılı faaliyetleri ele alındı ve toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde ilerledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu toplantı sonunda 2022 yılı İdare Faaliyet Raporu bilgileri dahilinde, Üniversitemiz faaliyetleri ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

Etiket: 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporları Sunum Toplantısı Yapıldı