Yalova Üniversitesi’nin yönetim, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kalite güvencesi sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla mevcut durumu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörüleri sağlam bir zemine oturtmak adına paydaşların görüş ve önerilerinin alınması için “Dış Paydaş Memnuniyet Anketi” hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Dış Paydaş Memnuniyet Anketi”ni gönüllülük esasına göre doldurmanız çalışmalarımıza büyük katkılar sunacaktır.

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi’ne https://bit.ly/3cmVYyo adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Etiket: Dış Paydaş Memnuniyet Anketi