Prof. Dr. İsmail Adak                                   Doç. Dr. Yeliz OKAY                                           Muhlis YAVUZ

          Yalova Üniversitesi                İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi            Genel Sekreter Yardımcısı

                                                                                                                                 Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkan V.

 

                              

    Dr. Öğr. Üye. Fatma KIZIL                     Doç. Dr. Faik TANRIKULU                      Doç. Dr. Yasin Galip Gencer

    İslami İlimler Fakültesi           İnsan ve Toplum  Bilimleri Fakültesi    Uluslararası Ticaret ve Finansman 

                                                       Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi             Bölüm Başkan Yardımcısı

                                                        İstanbul Medipol Üniversitesi                                                       

                                           

                                                                             

                                                  

                

 

 

 

                                                                               

                                                                                             

 

 

 

 

        

 

                                    

 

                                      

 

 

                         

 

 

 

                       

Etiket: Rektör Danışmanları