Yalova Üniversitemiz, akademik ve idari personelinin güncel yaşam koşullarına destek vermek ve yüklerini hafifletmek adına yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

 

Yalova Üniversitemiz ile Yalova ilimizde faaliyet göstermekte olan, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı kapsamında okul öncesi eğitimini yürütürken öte yandan da Montesorri, High Scope, Reggio Emilia gibi modern eğitim yöntemlerini de uygulayan Özel Erdem Anaokulu arasında “İndirimli Hizmet Sözleşmesi” imzalandı.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi ile başlayacak olan “İndirimli Hizmet Sözleşmesi” kapsamında, Yalova Üniversitemiz personeline ve birinci derece yakınlarına Özel Erdem Anaokulu tarafından, verilen eğitim hizmetleri adına peşin ödemelerde yüzde 30, taksitli ödemelerde ise yüzde 25 oranında indirim uygulanması hususu karara bağlandı.

 

Drama ve tiyatro gibi canlandırma yöntemler ile çocuklarda empati yeteneğini geliştirmek ve topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilme becerisini kazandırarak, çocukların özgüvenleri oluşmuş bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen Özel Erdem Anaokulu, İngilizce dil eğitimi ve jimnastik antrenmanları ile de çocukların sosyal, sportif ve kültürel açıdan aktif ve sağlıklı biçimde yetişmelerine katkı sağlamaktadır.   

    

Etiket: Yalova Üniversitemiz ile Özel Erdem Anaokulu Arasında İndirimli Hizmet Sözleşmesi İmzalandı