Yalova Üniversitemiz ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim alanında iş birliğini hedefleyen protokol, Yalova Valimiz Muammer Erol’un himayelerinde Yalova Valiliği’nde imzalanmıştır. Yalova Valimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından imzalanan protokol kapsamında, Yalova Üniversitemiz ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çeşitli alanlarda iş birliği çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu protokol uyarınca, Yalova Üniversitesi ile Yalova ili sınırları dahilinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları arasında, eğitim alanında iş birliğinin amaçlandığı vurgulamıştır. İlgili amaç doğrultusunda, Yalova Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Öğrencilerimiz’e araştırma, gözlem, uygulama ve staj imkanlarının sağlanması, Yalova ilinde mevcut proje okulları ile Yalova Üniversitemizin’in akademisyenleri ve Üniversitemiz’in fiziki imkanlarının buluşturulacağı faaliyetler düzenlenmesi, Yalova Üniversitemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imkanlar dâhilinde ortaklaşa bilim ile sanat odaklı etkinliklerin ve komisyon çalışmalarının organize edilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir. 

Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda mevcut Öğretmen ve Öğrenciler’in bilimsel ve kültürel yönden gelişmelerine, yeni bilgi ve deneyimler kazanmalarına, Üniversitemiz ile bölümlerini tanımalarına, Üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar ile okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin desteklemesine yönelik müşterek icraatlar yürütülecektir. 

Yalova Üniversitemiz’in ilgili protokol kapsamındaki yükümlülükleri, resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarının Öğretmen ve Öğrencileri’ne, Üniversitemiz yerleşke ve kütüphanelerinden yararlanma olanağının sağlanması, taraflarca belirlenmiş etkinliklere katılabilme imkânı sunulması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitim, kültür, sanat ve türevleri etkinliklere katkıda bulunmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerine imkân tanınması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı proje okulları ile Üniversitemiz’in iş birliği çerçevesinde bilim ile sanat ve kültür odaklı etkinliklerin yürütülmesine imkan sağlanması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine, Üniversitemiz bünyesinde görev alan Öğretim Üyeleri aracılığı ile destek verilmesinin temini, Öğretmenler’in akademik, kültürel ve dahi mesleki alanlarda gelişimlerine fayda teşkil edebilecek lisansüstü programların tesisi veya Öğretmenler’e mevcut programlar kapsamında kontenjan tahsis edilmesi maddelerini teşkil etmektedir. 

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yükümlülükleri ise Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar adına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında araştırma imkânlarının sunulması, Üniversitemiz dahilinde öğrenim gören öğrencilerimizin uygulamalı eğitim faaliyeti çalışmaları sırasında ihtiyaç görülen hususlarda desteğin temini, sosyal ve kültürel etkinlikler yürütülmesi konusunda gerekli şartların oluşturulması, ihtiyaç halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumların fiziki imkânlarının Üniversitemiz’in istifadesine sunulması, Öğrencilere milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin kazandırılması maksadı ile düzenlenen müşterek etkinliklerin duyurulması, tanıtılması ve yürütülmesi hususlarında gerekli görülen katkıların sağlanması, Üniversitemiz ile bölümlerinin tanıtım çalışmalarına imkan tanınması çerçevesindedir. 

İmza töreninin ardından Yalova Valimiz Muammer Erol, Yalova Üniversitemiz ile Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Eğitim’de İş Birliği Protokolü’nün, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı çalışmalara vesile olması temennisinde bulunmuşlardır. 

Etiket: Yalova Üniversitemiz İle Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalanmıştır.