Üniversitemizde Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında 18 Toplantı Gerçekleştirildi.

Üniversitemizde akreditasyon çalışmalarının kurumsallaşma için de bir itici güç olarak konumlandırılmasından dolayı, stratejik plan ile kalite süreçlerini entegre eden ve birçok üniversiteye de örnek olabilecek bir yaklaşımla hareket edilmektedir.

Bu kapsamda akademik ve idari birimlerin yanı sıra öğrenci kulüpleri ve araştırma merkezlerinin de dahil olduğu 10 Ocak-1 Şubat 2024 tarihleri arasında toplam 18 toplantı düzenlendi. Akademik birim toplantıları, Altınova’dan Armutluya kadar tüm yerleşkelerimize yerinde ziyaretler ile gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantılara, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Eyüp Çalık, Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Sinem ATEŞ, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TIMAÇ, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi BAYRAKDAR ATEŞ,  Öğr. Gör. Dr. Metin ÖKSÜZ, akademik birimlerde kalite komisyon üyesi olarak görevlendirilen dekan/müdür yardımcıları, birim kalite komisyon üyeleri, bölüm/program başkanları ve fakülte/yüksekokul sekreterleri katılım sağladı. İdari birimlerde ise birim amirleri ve yardımcıları toplantılara iştirak etti.

Toplantılarda, üniversitenin kurumsallaşma ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli konular ele alındı. Bunun yanı sıra üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde geliştirilen SP-PUKÖ (Stratejik Plan- Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Çizelgesi önemle vurgulandı. Tüm faaliyetlerin PUKÖ çevrimine uygun olarak ve üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ile bu süreçlerin kurumsallaşma ve akreditasyon süreçlerine nasıl katkı sağlayabileceği, bizzat Rektör Yardımcısının eğitici ve yönlendirici sunumuyla detaylı bir şekilde ele alındı.

Özellikle "planlama" sürecinin vurgulandığı toplantılarda, akademik ve idari birimlerin 2023-2024 bahar dönemlerine ait 6 aylık faaliyet planlarının SP-PUKÖ Çizelgesine işlenmesinin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan "faaliyet takvimi çizelgesi" örneği paylaşılarak, birimlerin yıllık rutin faaliyetlerini bu şekilde izlemesi önerildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından başlatılan 2023 Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık çalışmalarına da vurgu yapılan toplantılarda, birim kalite komisyonları üyelerine, bölüm/program başkanlarına ve idari amirlere büyük sorumluluklar düştüğü belirtildi. Bu süreçte sağlanacak desteklerin önemi vurgulanarak, kalite faaliyetlerinin nitelikli bir şekilde raporlanmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Toplantılarda katılımcılardan alınan dönütler, hızlıca değerlendirilerek sürece entegre edildi. Toplantıların oldukça katılımcı ve interaktif geçmesi, bu toplantıların üst yönetim tarafından üniversitemizin kurumsallaşma ve akreditasyon süreçleri için kritik bir aşama olarak nitelendirilmesini de doğrulamış oldu. 

Etiket: Yalova Üniversitesinde Akreditasyon Seferberliği