Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu, Termal Meslek Yüksekokulu ve Armutlu Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan çeşitli projeler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından destek kapsamına alındı. Söz konusu proje desteklerine ilişkin protokoller projelerde görevli akademik personelin de katılımıyla yapılan imza törenleriyle  Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı.  
 
Altınova’ya  Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruluyor 
 
Altınova Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi” kapsamında  Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlerin müfredatındaki öğretim faaliyetlerini uygulamalı ve teknoloji ile uyumlu şekilde gerçekleştirebilmek için tahribatsız muayene ve metalografi alanında gerekli olan laboratuvar, makine, teçhizat ve deney setleri ile donatılmış mükemmeliyetçi mesleki eğitim alt yapısı oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Buna ilaveten; ülke sanayimizin lokomotifi olan Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren firmaların; üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin işbirliği ile ihtisaslaşmaya yönelik nitelikli personel ve iş gücünün sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Üniversite-sanayi işbirliği ekseninde üretim kapasite ve kalitesini arttırmak amacıyla süreklilik arz eden hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek veya akademik araştırmalara yönelik çeşitli çalışmaların yapılabilmesi için metalografik kontrol ve tahribatsız muayene altyapısının oluşturulması amaçlanıyor. 
 
Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi projesi sayesinde ilgili alanlarda nitelikli teknik personel yetiştirilmesi Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Ar-Ge çalışmaları ya da çeşitli akademik faaliyetler yapılarak Doğu Marmara Bölgesinde yer alan firma ve akademisyenlerin rekabet gücünü arttırabilecek mesleki teknik altyapı oluşturulmasının hedeflendiği  belirtildi.  Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tahribatsız muayene ve metalografik kontrol alanında faaliyet göstermeye başlamasıyla ilerleyen süreçlerde de bu projeye tahribatlı muayene vb. tamamlayıcı diğer projeler eklenerek kapsamının arttırılması ve ülke genelinde model bir mesleki eğitim teşkil ederek katma değer oluşturan sürdürülebilir mükemmeliyetçi bir sistemin oluşturulmasının planlandığı ifade edildi.  
 
Fizyoterapi,Rehabilitasyon ve Kür Merkezi Kurulum Projesi Hayata Geçiyor 
 
Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan “Fizyoterapi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi Kurulum Fizibilitesi” başlıklı proje  2019 Fizibilite desteği programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenmek üzere kabul edildi. Söz konusu proje kapsamında hazırlanan protokolün Yalova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalanmasıyla  Termal ilçesinde kurulması planlanan  Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Kür Merkezi projesinin hayata geçirilmesi yönünde ilk adım atılmış oldu.  
 
Armutlu Meslek Yüksekokulu Süt Ürünleri Sektöründe Nitelikli Ara Eleman Yetiştirecek 
 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında  Armutlu Meslek Yüksekokulu tarafından Mali Destek Programına başvurusu yapılan “Gıda İşleme Bölümü Öğrencilerinin Süt Ürünleri Sektöründe Nitelikli Ara Eleman ve Tecrübeli Mezun Olarak Yetiştirilmesi” adlı proje ajanstan mali destek almaya hak kazandı.  
 
Proje kapsamında, Armutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Gıda İşleme Bölümü öğrencilerinin ön lisans eğitimleri süresince hali hazırda uygulamalı eğitimlerini sürdürdükleri, ayran ve yoğurt gibi geleneksel fermente süt ürünleri üretimleri gerçekleştirdikleri Süt Ürünleri Uygulama Biriminin altyapısı geliştirilerek Süt Ürünleri sektöründe en çok pazar payına sahip kaşar peyniri çeşitleri,  yöresel peynir çeşitleri ve katma değeri yüksek bir ürün olan tereyağı üretim proseslerini öğrenerek ve bu üretimleri gerçekleştirmelerinin amaçlandığı ifade edildi. Bu sayede sektörün ihtiyaç duyduğu tecrübeli ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması  amacını da taşıyan proje sayesinde, mezun olacak öğrencilerin sektörde daha iyi ve hızlı bir şekilde yer edinmelerinin ve aldıkları uygulamalı eğitimi iş hayatlarında yararlı bir şekilde kullanmalarının hedeflendiği vurgulandı.

Etiket: Yalova Üniversitesi’nden Proje Atağı