Bitkisel çeşitlilik bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olan Yalova’daki endemik bitkileri korumak amacıyla Yalova Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar II. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokol imzalandı.
 
“Yalova İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” sonucunda Yalova’da tespit edilen 27 endemik bitki türünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yalova Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar II. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinde çok önemli yeri olan endemik bitkilerin üretilerek yok olma tehlikelerinin en aza indirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolü ile Yalova bitki örtüsünde bulunan ve üretim problemleri olan endemik türlerin çoğaltılarak kültüre alınması hedefleniyor.
 
7 Endemik Tür Fide Haline Getirilecek
 
Protokol kapsamında belirlenen 7 endemik tür olan Centaurea olympica (Uludüğme), Onosma armena (Hevajo), Phlomis russeliana (Akbaşlı Çalba), Verbascum bombyciferum (İpek Sığırkuyruğu) Campanula grandis (Öküz Çıngırağı), Centaurea hermanni (Kulindor), Rhaponticoides wagenitziana (Adrasan Düğmesi) tohumları toplanarak Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı ve serasında fide haline getirilecek. Daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürlüğü Çınarcık Şefliği bahçesine dikilerek endemik bitkiler koleksiyon bahçesi oluşturulacak.

Etiket: Yalova’nın Endemik Bitkilerini Korumak Amacı ile Protokol İmzalandı