Çınarcık Belediyesi Kent İçi Toplu Taşıma Sisteminin Düzenlenmesi konulu Ortak Hizmet Projesi protokolü Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer tarafından imzalandı.

Ortak Hizmet Projesinin amacının, kentin gelişimine paralel olarak artan hareketlilik sonucu oluşmaya başlayacak olan kent içi toplu taşıma problemlerinin belirlenerek, yaşanan ve yaşanacak sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek, toplu taşıma planlaması, çözüm ve önerilerinin geliştirilmesi olduğu ifade edildi. 

Bu çalışma kapsamında, kısa ve orta vadede, kentte yaşanması muhtemel olan toplu taşıma sorunlarına çözüm bulunması için ve toplu taşıma sisteminin yeniden düzenlenerek rehabilite edilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Mühendisliği tarafından yürütülecek olan çalışmalarla kent merkezindeki mevcut toplu taşıma sistemi güzergahları incelenerek yolculuk sayımları yoluyla yolculuk taleplerinin belirlenmesi; buna bağlı olarak entegre bir toplu taşıma planı ile ilgili hazırlanacak olan önerilerin Çınarcık Belediyesine rapor halinde sunulması planlandı. Bu planda, toplu taşıma araçlarının geçeceği güzergâhların ve durak yerlerinin konumunun belirlenmesi, verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılmasına ilişkin önerilerin yer alacağı ifade edildi.

Etiket: Üniversitemiz ile Çınarcık Belediyesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı