Öğretim

"Değer yaratarak değişim ve dönüşümün öncüsü bir üniversite olmak" vizyonuyla, öğrencilerin akademik, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlayarak, Yalova Üniversiteli olmanın onur ve gururunu taşıyan, küresel organizasyonlarda ve ortamlarda yer edinebilecek nitelikli bireyler olarak iş yaşamlarına atılmalarına destek olmaktır.

 
18111 +
Öğrenci

 
650 +
Derslik

 
130 +
Öğretim
Programı

 
4000 +
Dönemlik
Ders

 
 

Araştırma

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda araştırma faaliyetlerini koordine eder. Üst düzey araştırma ve teknoloji çıktıları elde etmeyi hedefler.Lisansüstü Eğitim Enstitüsü nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler, lisansüstü eğitim programlarını yöneterek nitelikli mezunlar yetiştirmeye odaklanır. Üniversitenin bilimsel başarılarını artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü güçlendirir.

 
41 +
TÜBİTAK
Projesi

 
2 +
TÜBİTAK
Sanayi İşbirliği
Projesi

 
7 Milyon TL +
BAP Proje
Bütçesi

 
15 Milyon TL +
TÜBİTAK
Proje Bütçesi

 
 
 
 
 

Kampüs

Deniz ve doğanın içinde yer alan üniversite kampüsleri, öğrencilere eşsiz bir öğrenme ortamı sunarak akademik başarıyı desteklerken, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunmaktadır.

Kampüsün ortasında geniş bir yeşil alan bulunmakta ve bu alan genellikle öğrencilerin dinlenme, sosyal etkinlikler ve açık hava etkinlikleri için kullanılmaktadır. Ağaçlar arasında serpilen yollar, öğrencilere yürüyüşler yapma ve doğayla iç içe olma fırsatı tanır. Bu, öğrencilerin stres atmasına, kreatif düşünce geliştirmesine ve genel sağlıklarını desteklemelerine olanak sağlar.

 
10.000+
Ağaç

 
10 km+
Yürüyüş Yolu

 
10+
Sosyal Alan

 
 

Sürdürülebilir Eko-Kampüs Faaliyetleri

Üniversite kampüsünde enerji verimliliğini artırmak, atık yönetimini optimize etmek ve yeşil alanları geliştirmek için çeşitli projeleri hayata geçirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme, su tasarrufu önlemleri, geri dönüşüm programları ve ekolojik peyzaj düzenlemeleri gibi uygulamalarla, Yalova Üniversitesi öğrencileri ve personeli, sürdürülebilir yaşam konusunda bilinçlenirken, çevresel etkiyi en aza indirme amacına odaklanmaktadır. Bu çabalar, üniversite kampüsünü yeşil, sağlıklı ve yaşanabilir bir alan haline getirme vizyonunu desteklemektedir.

 
 
 
 

Makale

9863
 

Kitap

3476
 

Bildiri

10373
 

Proje

2225
 

Araştırma

1715
 

Ödül

341
 

Üniversitemiz Hakkında

Dünya ile entegre olabilecek çağdaş donanımlara sahip bireyler yetiştirmeyi hedef edinen Yalova Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulmuştur. Yalova Üniversitesinin temelini Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu oluşturmaktadır.1995 yılında il olan Yalova’ya ait bir üniversiteye duyulan ihtiyaç nedeniyle 22 Ocak 1996 tarihinde Yalova Yüksek Öğretim Vakfı kurulmuştur.19 Şubat 2007 tarihinde ise 'Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği' kurulmuştur. Yapılan üniversite kurma faaliyetleri sonucu yeni bir il olan Yalova’da genç ve dinamik bir üniversite olan Yalova Üniversitesi, 2008 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Yalova Üniversitesinin eğitim politikasını ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yenilikçi bölümler açmak oluşturmaktadır. Yalova Üniversitesi hızla büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalışmaları, başarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü, sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir.

Galeri

Tümü
 

Personel

1070

Öğrenci

18111

Enstitü

1

Fakülte

9

Meslek Yüksekokulu

5

Yüksekokul

1