Özel Kalem Müdürü

Ozan Erozan

Özel Kalem Memuru

Yusuf Emiroğlu

Özel Kalem Memuru

Ebru Mercan

Rektör Yardımcısı Sekreteri

Ayşegül Kandemir

Rektör Yardımcısı Sekreteri

Gülden Bostan

Rektör Yardımcısı Sekreteri

Nermin Yorgun

Makam Şöförü

İmdat Güven