Yalova Üniversitesi ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında imzalanan protokole göre; Yalova Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyeleri, iki kurum arasında karşılıklı olarak ders ve konferans vermek üzere görevlendirilebilecek. İki kurumun öğretim üyelerinin karşılıklı olarak ortak veya ayrı ayrı kongre ve sempozyum düzenleyebilmelerini de içeren iş birliği kapsamında ERASMUS, FARABİ veya MEVLANA gibi programlar çerçevesinde öğrenci hareketliliği de sağlanacak.

İmzalanan iş birliği kapsamında taraflar, her iki üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi konularında karşılıklı yardımlaşma çerçevesinde ortak çalışmalar yürütecek. Taraflar ayrıca tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak konular üzerinde bilimsel araştırmalar, projeler ve bilimsel yayınlar yapma hakkına da sahip olacak.

İki kurum arasında yasal çerçevede karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan protokol kapsamında her iki Üniversite’nin Sürekli Eğitim Merkezleri, karşılıklı işbirliği ile gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerekse de Türkiye Cumhuriyeti’nde bilirkişilik, uzlaşmacılık, arabuluculuk, konkordato komiserliği ve bu konulara benzer başka konularda da eğitimler düzenleyebilecek.

Etiket: Yalova Üniversitesi İle Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı