Özel Kalem Müdürlüğü

ADMINISTRATION > Genel Secretary > Office of the Private Secretary

                                                                         

                                                                                                     Ozan EROZAN

                                                                                Özel Kalem Müdürü  

                                                                        ozan.erozan@yalova.edu.tr 

                                                                                +90 ( 226 ) 815 50 15 

 

 

                

              Ebru MERCAN                                    Yusuf EMİROĞLU                             Ayşegül KANDEMİR

        Özel Kalem Memuru                              Özel Kalem Memuru                   Rektör Yardımcısı Sekreteri

   ozelkalem@yalova.edu.tr              ozelkalem@yalova.edu.tr         aysegul.kandemir@yalova.edu.tr

         +90 ( 226 ) 815 50 01                        +90  0 ( 226 ) 815 50 01                        +90  0 ( 226 ) 815 60 07

 

            

           Gülden BOSTAN                                  Nermin YORGUN                              İmdat GÜVEN

 Rektör Yardımcısı Sekreteri          Rektör Yardımcısı Sekreteri                    Makam Şöförü

gulden.bostan@yalova.edu.tr        nemirden@yalova.edu.tr

       +90 ( 226 ) 815 60 08                          +90 ( 226 ) 815 50 02