Üniversite Yönetim Kurulu

YÖNETİM > REKTÖRLÜK > Üniversite Yönetim Kurulu

 

Görevi Unvanı, Adı-Soyadı
Rektör Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI
Hukuk Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bedrettin KESGİN
İnsan ve Toplum Bil. Fak. Dekan V. Prof. Dr. Hasan KAPLAN
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahit KÜLEKÇİ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. F. Jülide HIZAL YÜCESOY
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz YILDIZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedret YAŞAR
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar GERİ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik ARICA
Yalova İktisadi ve İdari Bil. Fak. Dekanı Prof. Dr. Taner TATAR
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Senay YÜRÜR KARSLIOĞLU
Genel Sekreter V. Yalçın TOKAY

  

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında Dekanlardan ve Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

          

- Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

- Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,

- Üniversite Yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

- Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

- Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.