Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜÇAM)

RESEARCH > International Conflict Resolution Application and Research Center (YUCAM)

Ülkemizde sınırlı sayıda da olsa stratejik araştırma merkezleri bulunmaktadır. Ancak, stratejik araştırma merkezlerinin ilgi sahası oldukça geniştir. Daha mikro düzeyde araştırmaların yapılabilmesi ve stratejik bilgi ve düşünce üretilmesi, siyasal karar alıcılara ilgili alanda daha isabetli karar alma olanağı verecektir. Yalova Üniversitesi bünyesindefaaliyet gösterecek olanYalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜÇAM); çatışma çözümleri, barış ve güvenlik alanlarında araştırmalar yaparak ülkemizdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Dünya tarihine bakıldığında, farklı boyutlarda çatışmaların meydana geldiği ve bu çatışmaların küresel ve bölgesel düzeyde ağır sonuçlarının olduğu bilinmektedir. Yaşanan çatışmalar, küresel düzeyde olduğu kadar bölgesel, hatta yerel düzeyde de barış ve istikrarı bozmakta ve toplumların barış ve refah içinde yaşamalarına engel olmaktadırlar.

Günümüzde, sadece belirli bir bölgede "Refah, Zenginlik ve Güvenlik Alanı" oluşturulmasına yönelik projeler o bölgede barış ve güvenliği tesis etse de, bu durum uzun sürmemektedir. Çatışmanın olduğu çevre bölgelerden merkeze doğru barış ve istikrarı bozucu etkiler oluşmaktadır. Uzun vadede, çevredeki sorunlar değişik dalga boylarında merkeze yönelmektedirler. Örneğin; yasadışı göç, uyuşturucu trafiği, terör vb. sorunlar çevreden merkeze doğru yayılmakta ve küresel barışı tehdit etmektedirler.

Çatışma çözümleri araştırmaları temel olarak çatışmalara neden olan faktörleri araştırmakta, bu faktörlerin barış üzerindeki negatif etkilerini pozitif etkilere çevirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda YÜÇAM, çatışma, barış ve güvenliği etkileyen faktörleri; ekonomik, siyasi, askeri, sosyal, psikolojik, tarihi, antropolojik ve diğer tüm boyutlarıyla birlikte inceleyecektir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Müdür, YÜÇAM

Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Merkezi, kendi alanında Türkiye'de kurulan ilk merkez olma özelliğini taşımaktadır.

 

YÜÇAM’IN KURULUŞ AMACI VE HEDEFLERİ

YÜÇAM’ın amacı;  siyasi, iktisadi, hukuki ve toplumsal alanlarda akademik seviyede gerçekleştireceği çatışma çözümleri araştırmalarıyla başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada barışı hakim kılmaya yönelik çalışmalar yapmak, çatışma çözümleri çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak, çatışma çözümleri konusunda çalışanlar için bir platform oluşturarak aralarında dayanışmayı sağlamaktır.  

 

FAALİYET ALANLARI

YÜÇAM’ın aşağıda belirtilen alanlarda bilimsel araştırmalar yapması öngörülmüştür:

· Çatışma kuramları; 

· Çatışma çözümleri tarihi; 

· Türkiye’nin çatışma çözümleri yaklaşımları;  

· Alternatif çatışma çözümleri geliştirme;  

· Bölgesel çatışmalar;  

· Sosyal ve iç çatışmalar; 

· Ekonomik çatışmalar;  

· Savaş sebepleri;  

· Örgütlü şiddet;   

· Barış durumu, halihazırdaki küresel politika, yapı ve olaylarla ilişkisi;  · Barış sağlama konusundaki    alternatif yaklaşımlar, metodolojileri ve güncel çatışma durumlarına uygulanması;  

· Kültürün ve kültürlerarası etkileşimin çatışma durumlarındaki rolü;   

· Uluslararası müzakereler;   

· Toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite gibi kimlik etiketlerinin çatışma dinamiklerinde ve çatışma çözümlerindeki rolü;  

· Farklı dinsel geleneklerin değer ve ahlak anlayışları ve bunların çatışma çözümüyle ilişkisi;   

· Birlikte yaşama imkanlarının araştırılması.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Türkiye Çalışmaları
  • Komşu Ülke Çalışmaları
  • Yakın Bölge Çalışmaları
  • Kıtasal Çalışmalar
  • Küresel Çalışmalar

 

Dosya Adı
YUÇAM YÖNETMELİK.pdf İndir Göster