Senato Mevzuat Komisyonu

ÜNİVERSİTEMİZ > Komisyonlar > Senato Mevzuat Komisyonu

  

 

Mevzuat Komisyonu Değerlendirmeleri

 

  1. Mevzuat Komisyonu’na yeni veya düzenlenmiş taslak metinleri her ayın ilk 10 (on) günü (1-10/xx/202x) gönderilecek, bu tarihten sonra gönderilen metinler bir sonraki ay değerlendirmeye alınacaktır. 
 
  1. Mevzuat taslak metinlerinin hazırlanması veya yürürlükteki mevzuatta yapılacak düzeltme işlemlerinde aşağıda verilen Mevzuat Taslak Kontrol Listesi eksiksiz onaylanarak birim amiri imzasıyla komisyona ilgili mevzuat taslak metniyle birlikte sunulacaktır.
 
 
  1. Yürürlükteki mevzuatta yapılması önerilen düzenleme veya değişiklikler, aşağıda verilen örnek Mevzuat Taslak Düzeltme Metni’ formatına uygun olacak şekilde yan yana karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. Format ile ilgili detayları Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikin 31. sayfasından itibaren verilmektedir. İlgili Yönetmelik aşağıda sunulmuştur.