Senato Eğitim Komisyonu

ÜNİVERSİTEMİZ > Komisyonlar > Senato Eğitim Komisyonu

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Üniversitemiz Akademik Birimlerinin öğretim planlarında çağın, sektörün gereklilikleri ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yapmaları önemlidir. Ancak Üniversitemizdeki öğretim planlarının daha katılımcı bir tarzda güncellenebilmesi ve bu güncelleme taleplerinin Senato Eğitim Komisyonu tarafından daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre öğretim planı güncelleme talepleri Üniversitemiz akademik birimleri tarafından eğitim-öğretim yılında bir kez olmak üzere Mart ayında yapılabilecektir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular Komisyon tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı Mart ayında incelemeye alınacaktır.

Öğretim planı güncelleme başvurularında;

1. Önerilen öğretim planlarının son şeklinin başvuruya eklenmesine,

2. Yeni ders/değişen ders talepleri için önerilen öğretim planı ekinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilecek ‘ders tanıtım” ve “ders değişiklik formlarının’ tam olarak sunulmasına,

3. Öğretim planı güncelleme talebinin mutlaka Bölüm/Program Kurulu ve ilgili Akademik Kurul (fakülte, enstitü, MYO) kararı ile yapılmasına,

4. Öğretim planı güncellemesi ile ilgili varsa en az bir dış paydaşın görüşlerini içeren yazı eklenmesine dikkat edilmelidir.