Etik Kurulu

الأكاديمية > اللجان > لجنة الأخلاقيات

"Yalova Üniversitesi Etik Kurulu" Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından 23.07.2013 tarih ve 71 nolu toplantıda kabul edilen "Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" kapsamında oluşturulan bir Kurul olup, Üniversite Senatosu' nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen dokuz (9) üyeden oluşmaktadır.

 Üniversite Etik Kurulu çalışmalarını "Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi" ve bu Yönerge' ye ekli olan Bilim Etik Kurulları Yönergeleri’ne göre yürütmektedir. Yönerge' nin amacı; Yalova Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri ve toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemektir.